Maloprodaja: Zagreb, Savska 28 (prolaz Cibona zapad)
 HR-Besplatna dostava iznad 45 €
 +385 91 301 01 01 | +385 91 304 04 04

Opći uvjeti

POSLOVANJA INTERNET TRGOVINE  WWW.IMUNO-PROTECT.HR

Opći uvjeti poslovanja web trgovine www.imuno-protect.hr sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, smjernicama Europskog potrošačkog centra i međunarodnom regulativom  e-poslovanja.

Definicije pojmova

 1. Prodavatelj - je vlasnik web trgovine  www.imuno-protect.eu  tvrtka Imuno-protect d.o.o. Savska 28, (Prolaz "Cibona"zapad),10000 Zagreb.
 2. Korisnik  - je pravna ili fizička osoba koja pomoću sustava web trgovine registrira korisnički račun kako bi mogla višekratno naručivati robu iz asortimana Prodavatelja bez potrebe za unosom podataka pri svakoj narudžbi, pregledavati prijašnje narudžbe te ostvariti povremene pogodnosti koje Prodavatelj ponudi registriranim korisnicima.
 3. Gost  - je pravna ili fizička osoba koja izradi narudžbu uz odabir opcije "Kupi kao gost" s jednokratnim unosom podataka koji se koriste samo prilikom te konkretne narudžbe.
 4. Kupac - je pravna ili fizička osoba  koja kreira narudžbu a čiji su podaci navedeni u detaljima za plaćanje. Kupac može biti u svojstvu registriranog korisnika (Korisnik / Kupac) ili ako narudžbu kreira bez registracije korisničkog računa Gost / Kupac
 5. Primatelj je osoba na čiju adresu se roba dostavlja ako se ona razlikuje od osobe kupca / korisnika, što se vrši nalogom kupca koji je  na obrascu  narudžbe iskazan u odjeljku "adresa za dostavu".
 6. Web trgovina jest informacijski sustav namijenjen predstavljanju i prodaji proizvoda kupcu.

OPĆE ODREDBE

1. Valjanost Općih uvjeta

Odredbe Općih uvjeta vrijede za sve usluge elektroničkog poslovanja tvrtke a nadopunjuju odredbe važećeg zakonodavstva  koje regulira područje zaštite potrošača, područje zaštite osobnih podataka i druga područja koja se  odnose na elektroničko poslovanje.

Ako se dogodi da pojedina odredba Općih uvjeta ne bude usklađena s navedenim važećim propisima zbog njihove neposredne izmjene, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi pa s time i na valjanost ovih Općih uvjeta.

Vlasnik web trgovine www.imuno-protect.eu  ima pravo na povremene dopune i izmjene ovih Općih uvjeta. Svaka izmjena postaje važeća od trenutka kad je objavljena na stranici web trgovine.  Smatra se da se  korisnik slaže s izmjenama i dopunama ako nakon objave izmjena nastavi upotrebljavati elektroničke usluge.

Ovi Opći uvjeti sadržavaju i odredbe Ugovora o kupnji i prodaji kao i sve potrebne podatke a  kupcu su dostupni na hrvatskom  jeziku u nastavku ovoga teksta.

2. Odgovornost Prodavatelja / za funkcioniranje i sadržaj web trgovine

Prodavatelj će prilikom uređivanja web stranice nastojati osigurati ažurne i točne podatke vezano za identitet tvrtke, adrese za kontakt, bitne karakteristike robe, cijene i dostupnost proizvoda, uvjete dostave proizvoda ili izvršavanja narudžbe, način plaćanja i dostave, valjanost ponude i postupak reklamacije.

Prodavatelj će se maksimalno truditi da sve usluge budu na raspolaganju 24 sata na dan 7 dana u tjednu, ali ne može jamčiti da će elektroničke usluge funkcionirati bez prekida, bez problema, bez smetnji ili grešaka ako do zastoja dođe u dijelu koji je izvan utjecaja prodavatelja uslijed problema na  serveru, zbog pristupa internetu, te sličnim slučajevima u kojima ne može jamčiti za uspješnost upotrebe ovih elektroničkih usluga.

Iako će nastojati da Kupcu ponudi što točniji opis proizvoda uključujući i njegove slike,  Prodavatelj ne može garantirati da će baš sve fotografije proizvoda nužno prikazivati stvarne proizvode. U nedostatku stvarnih fotografija proizvoda, prodavatelj će objaviti fotografije ilustrativne prirode.
Prodavatelj zadržava pravo da bilo kada zbog tehnoloških, pravnih ili poslovnih razloga izmijeni sadržaj svojih web stranica ili izmijeni pojedine mogućnosti usluge ili ukine uslugu bez prethodnog upozorenja.

Tvrtka Imuno Protect d.o o. ili druge osobe ni u kojem slučaju nisu odgovorne za gubitak ili ograničenu dostupnost podataka ili bilo koju drugu slučajnu, neizravnu, posebnu ili posljedičnu štetu koja bi nastala zbog upotrebe odnosno nemogućnosti upotrebe usluge, uključujući i ne ograničavajući se na gubitak prihoda ili očekivanog dobitka, gubitak ugleda, gubitak poslova, gubitak podataka, tehničke greške ili neispravnost funkcioniranja odnosno druge štetne događaje.

Objavljeni sadržaji nemaju značenje službenog dokumenta, osim kada je to posebno navedeno. Ispričavamo se za moguće greške u vezi cijena, rokova dostave, opisa proizvoda itd.

Prodavatelj prema svojem vlastitom nahođenju može otkazati ili privremeno spriječiti pristup i upotrebu usluga koje se nalaze na web stranici www.imuno-protect.eu  zbog kršenja ovih Općih uvjeta ili valjanih propisa ili bilo kojeg drugog postupanja za koje tvrtka smatra da je nezakonito odnosno štetno za treće osobe ili za funkcioniranje usluge.

UPOZORENJE: Slike i tekstovi informativne su prirode i namijenjeni su ponajprije za informiranje o proizvodu. Ove informacije nisu zamjena za savjetovanje s liječnikom ili ljekarnikom. U vezi sa svojim zdravstvenim stanjem odnosno bolešću obvezno se obratite osobnom liječniku ili ljekarniku. Informacije su preuzete iz stručne literature i tekstova objavljenih na različitim internet stranicama. Sve informacije i tekstovi poduprti su raznim testiranjima i istraživanjima koji ne moraju nužno biti potvrđeni od mjerodavnog europskog ureda. Iako djelujemo s najvećom pažnjom u prikupljanju informacija koje objavljujemo i brinemo se za njihovu ispravnost, potpunost i ažurnost, naša je kaznena i civilna odgovornost za stvarne i pravne greške u informacijama potpuno isključena i ne odgovaramo ni za kakvu izravnu ili neizravnu štetu ili neugodnost koje bi korisniku mogle nastati zbog nemogućnosti upotrebe ili upotrebe mogućih pogrešnih ili nepotpunih informacija koje bi se našle u našem promotivnom materijalu. Ako nas upozorite na pogreške, pokušat ćemo ih što brže otkloniti.

3. Odgovornost Korisnika / Kupca

Elektroničke usluge koje su dostupne na ovoj web stranici mogu se koristiti isključivo u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta. Korisnik / kupac može pregledavati stranice, registrirati korisnički račun u svoje ime i za svoj račun te u ime i za račun poslovnih subjekata čiji je zakonski predstavnik i ili od istog ima ovlaštenje za kupovinu roba i usluga.

Maloljetne osobe
ne smiju se koristiti uslugama internetske stranice www.imuno-protect.hr. Ako Prodavatelj  posumnja da je elektroničku uslugu koristila maloljetna osoba ima pravo odbiti narudžbu. 
Korisnik / Kupac izričito prihvaća da elektroničke usluge ili bilo koji digitalni sadržaj povezanim s elektroničkim poslovanjem  na ovoj stranici koristi isključivo na vlastitu odgovornost.

Korisnik / Kupac se izričito obvezuje da tijekom korištenja elektroničkih usluga neće postupati nezakonito ili ugrožavati sigurnost informacija elektroničkih usluga (npr.  prijenos nezakonitih sadržaja, kršenje prava intelektualnog vlasništva, neovlašteno prikupljanje osobnih podataka ili poslovnih tajni, prijenos zlonamjerne programske opreme, neovlašteno mijenjanje sadržaja, ometanje komunikacije u bilo kojem smjeru ili nepotrebno opterećivanje elektroničkih usluga, pokušaj lažnog predstavljanja i slično) ili poticati treće osobe na takvo postupanje.

Korisnik / Kupac se slaže da će se svi poslani i potvrđeni podaci ili dokumenti poslani uz pomoć elektroničkih usluga smatrati potpunima i točnima.

Korisnik / Kupac je isključivo odgovoran za čuvanje vlastitih pristupnih podataka te u cijelosti odgovara za svaku štetu koja se dogodi kao posljedica neovlaštenog pristupa njegovom korisničkom profilu (narudžbe roba, otkazivanje narudžbi i sl. )
Korisnik / Kupac je obvezan upozoriti Prodavatelja na sigurnosnu kompromitaciju svog korisničkog računa uslijed gubitka pristupnih podataka kako bi se mogli poduzeti koraci zaštite sustava od daljnje zlonamjerne upotrebe.
Korisnik / Kupac u svakom trenutku može zahtijevati brisanje svoga korisničkog računa, korisničkog imena i drugih pristupnih podataka. Brisanje korisničkih podataka NE UKLJUČUJE i brisanje narudžbi koje je Korisnik / Kupac poslao preko elektroničkog sustava, neovisno o statusu u kojem se te narudžbe u trenutku brisanja nalaze.

REGISTRACIJA I PRIJAVA

1. Posjet i pretraživanje web stranice www.imuno-protect.hr

Pristup web stranici www.imuno-protect.hr omogućen je svim posjetiteljima bez ikakvih ograničenja u pregledavanju i pretraživanju sadržaja stranice i/ili kreiranju narudžbe ako posjetitelj želi naručiti proizvod kao gost.
Za pregled i pretraživanje nije potrebno unositi nikakve podatke, dok je za kreiranje narudžbe potrebno unijeti podatke koji su neophodni za realizaciju dostave i naplate proizvoda.
Za kreiranje narudžbe bez registriranja korisničkog računa na samom početku procesa izrade narudžbe potrebno je odabrati opciju "Kupi kao gost". 
Podaci koje Gost / Kupac unese u obrazac narudžbe uz opciju "Kupi kao gost" upotrebljavaju se samo za tu konkretnu narudžbu.  Ako Gost / Kupac nakon nekog vremena ponovo poželi izraditi narudžbu, morat će  ponoviti unos podataka pri svakoj narudžbi. U slučaju da posjetitelj želi više puta naručiti proizvode preporučuje se registracija korisničkog računa.

2. Registracija korisničkog računa

Registracijom korisničkog računa posjetitelj postaje Korisnik te stječe mogućnost naručivanja robe bez unosa podataka pri svakoj narudžbi, pohrane podataka za naručivanje, izmjene podataka, pohrane i naknadnog pregleda narudžbi a ako to poželi, u bilo koje vrijeme može zatražiti brisanje korisničkih podataka iz sustava.
Proces registracije započinje odabirom opcije "Registracija" pri izradi narudžbe a nakon završetka procesa registracije  Korisnik / Kupac putem elektroničke pošte dobiva obavijest koja sadržava pristupne podatke: korisničko ime i lozinku koju je odabrao u procesu registracije.
Registraciju korisničkog računa posjetitelj može izvršiti bez izrade narudžbe klikom na link "Moj korisnički račun" u donjem desnom dijelu stranice , te nakon toga sljedeći upute u odjeljku "Novi kupac".

3. Prijava Korisnika / Kupca u sustav

Prijavom u sustav registrirani Korisnik / Kupac može uređivati svoje podatke, unositi nove adrese za isporuku, mijenjati lozinku, pregledavati status trenutne narudžbe, pretraživati prethodne narudžbe,  reklamacije, dodavati proizvode na listu želja i brisati ih s iste  i sl.

POSTUPAK KUPOVINE PROIZVODA

1. Kupovina proizvoda

Kupovina proizvoda vrši se tako da se odabrani proizvod stavi u košaricu klikom na gumb "U košaricu". U košaricu se može staviti više proizvoda čiju vrijednost sustav automatski zbraja što Korisnik / Kupac može vidjeti na gumbu košarice pri vrhu stranice jednako kao i količinu proizvoda koji se u njoj nalaze.
Klikom na gumb  košarice Korisnik / Kupac može vidjeti koji se proizvodi nalaze u njoj, koja je njihova količina i cijena te kolika je ukupna vrijednost sadržaja košarice.
Klikom na crveni križić pored svakog proizvoda, oni se brišu iz košarice. Klikom na gumb "Pregled košarice" preglednije se može uređivati sadržaj košarice, izvršiti procjena troškova dostave, kontrola ispravnosti poklon bona ili kupon kôda i sl.

Iz pregleda košarice Korisnik / Kupac još uvijek može nastaviti odabir drugih proizvoda klikom na gumb "Nastavi kupovinu", može izbrisati sve proizvode i odustati od kupovine ili sadržaj košarice ostaviti za kasnije ako želi narudžbu kreirati kasnije 

2. Kreiranje i slanje narudžbe

Kreiranje narudžbe vrši se u 6. koraka nakon što je završen odabir proizvoda. Klikom ma gumb "Završite narudžbu u prozoru košarice ili pregleda košarice, otvara se prozor Narudžba koja sadržava 6. koraka.
1. korak (Opcije kupovine): Ako narudžbu izrađuje Gost / Kupac ili Korisnik / Kupac koji se prethodno nije prijavio u sustav  u 1. koraku potrebno je odabrati opciju izrade narudžbe (prijava, Registracija ili "Kupi kao gost". Ako se Korisnik / Kupac prethodno prijavio u sustav, automatski se otvara 2. korak
2. korak (Detalji za plaćanje):  je mjesto gdje se unose podaci Kupca koji ga obvezuju za plaćanje naručene robe. Gost / Kupac ove podatke unosi pri svakoj narudžbi dok Korisnik / Kupac može odabrati želi li koristiti postojeće podatke ili kupovinu želi izvršiti s novim podacima.
3. korak (Detalji za dostavu): je mjesto na kojem se unose podaci za dostavu koji mogu biti različiti od podataka za plaćanje. Ova opcija se može iskoristiti ako Kupac želi pokloniti nekome neki od proizvoda tako da se proizvod izravno isporuči na adresu Primatelja
4. korak (Opcije dostave): korak na kojem se odabire željeni način dostave te se mogu napisati i dodatne informacije o vremenu dostave i sl.
5. korak (Načini plaćanja): mjesto na kojem se odabire željeni način plaćanja, unose se dodatne informacije o plaćanjima ako postoje i obavezno prihvaćanje ovih uvjeta prodaje što istovremeno znači i jednokratno sklapanje Ugovora o kupnji i prodaji robe na daljinu. Ako Kupac ne prihvati Opće uvjete koji sadržavaju i odredbe Ugovora o kupnji i prodaji robe na daljinu, sustav neće dopustiti izradu narudžbe.
6. korak (Potvrda narudžbe): u ovom koraku se vidi konačni izgled narudžbe s ukupnim iznosom uključujući i cijenu dostave. Za završetak narudžbe i njeno slanje u sustav potrebno je kliknuti na gumb "Potvrda narudžbe"
Nakon toga  Kupac (Korisnik ili Gost) će biti preusmjeren na obavijest  o uspješnom slanju narudžbe dok će istovremeno elektronskom poštom dobiti obavijest o slanju narudžbe koja sadržava i sve elemente narudžbe.

3. Tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje grešaka prije slanja narudžbe

Prije nego što kupac pošalje narudžbu može provjeriti podatke koje je popunio za potrebe slanja narudžbe. U slučaju pogrešnog unosa posebno će biti označena polja koja sadržavaju grešku te ih Kupac treba ispraviti.
Ako Kupac nakon slanja narudžbe utvrdi da je unio krivi podatak ili više njih, potrebno je o tome obavijestiti Prodavatelja telefonom na broj: 091 301 01 01 ili e-mailom na adresu info@imuno-protect.eu

4. Sklapanje Ugovora o kupnji i prodaji robe na daljinu - Potvrda narudžbe

Nakon što Kupac (Gost ili Korisnik) poslao potvrdu narudžbe te elektroničkom poštom dobio obavijest o zaprimanju narudžbe u sustav, a budući da je prethodno potvrdio da je pročitao i prihvatio Opće uvjete sklopljen je jednokratni Ugovor o kupnji i prodaji robe na daljinu.

5. Otkazivanje narudžbe od strane Kupca

Kupac može otkazati poslanu narudžbu od trenutka zaprimanja pa do 11:00 h prije podne prvog radnog dana nakon slanja narudžbe bez ikakvih troškova. Nakon 11:00 prije podne prvog radnog dana od zaprimanja narudžbe, narudžba se predaje dostavnoj službi zbog čega će Kupac biti terećen za trošak dostave.
Ostale odredbe vezano za jednostrani raskid Ugovora i povrat robe nalaze se u odjeljku Odstupanje od Ugovora ovih Općih uvjeta.

6. Odbijanje narudžbe od strane Prodavatelja

Prodavatelj može odbiti narudžbu ako postoji sumnja da uneseni podaci Kupca nisu točni ili ako u trenutku obrade narudžbe utvrdi da robu iz narudžbe pod navedenim uvjetima ne može isporučiti.
Ako Prodavatelj ne može ispuniti obveze iz narudžbe jer je roba iz narudžbe u međuvremenu prodana drugim kanalima prodaje ili iz bilo kojih drugih razloga, Prodavatelj će o tome odmah obavijestiti Kupca telefonom ili elektronskom poštom i ako je narudžba unaprijed plaćena, vratiti mu sve moguće prethodno izvršene uplate na isti način kao da je riječ o odstupanja od ugovora.

7. Dostava

Dostavu proizvoda obavljamo putem dostavne službe Hrvatske pošte a iznos se automatski obračunava prilikom narudžbe.

Cijena dostave unutar Hrvatske za pošiljke do 1 kg iznosi 4,60 €

Za narudžbe veće od 45,00 € dostava u Hrvatskoj je besplatna.

Međunarodna dostava

Cijena dostave za Sloveniju, Austriju i Njemačku za pošiljke do 1 kg iznosi 7,96 €

Cijene dostave za ostale države za pakete do 1 kg prema zonama i cjeniku HP-a:

 • EU1 (Belgija, Danska, Nizozemska, Velika Britanija)  9,95 €
 • EU2 (Češka, Finska, Francuska, Italija, Luksemburg, Mađarska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Španjolska, Švedska)  11,95 €
 • EU3 (Bugarska, Cipar, Estonija, Grčka, Irska, Latvija, Litva, Malta)  19,11 €
 • EUROPA1 (Island, Švicarska)  13,27 €
 • EUROPA2  (BiH, Crna Gora, Makedonija, Srbija)  15,93 € 

Rokovi slanja za robu na zalihi

Za proizvode na zalihi rok isporuke je do 5 dana. 

Narudžbe s odabranom opcijom "Plaćanje pouzećem" primljene do 15. sati radnim danom obrađujemo i predajemo dostavnoj službi isti dan.
Narudžbe zaprimljene nakon 15 sati obrađuju se i šalju sljedećeg radnog dana.
Narudžbe s opcijom plaćanja "Uplata na žiro račun" obrađuju se nakon što novac bude vidljiv na našem računu.
Narudžbe zaprimljene petkom popodne, tijekom vikenda i/ili ostalih neradnih dana obrađuju se prvi radni dan nakon vikenda (blagdana).

Nakon predaje robe dostavnoj službi Kupac će dobiti e-mail obavijest s brojem pošiljke i link na sustav za praćenje pošiljki

Prilikom primitka pošiljke Primatelj je obavezan pregledati pošiljku kako bi utvrdio da pošiljka nije oštećena u transportu, otvorena i/ili nepotpuna.

Ako je pošiljka ispravna Primatelj potpisuje dostavnu listu. Temeljem Zakona o obveznim odnosima, potpisom na dostavnu listu primatelj potvrđuje da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju što prijevoznika oslobađa daljnje odgovornosti.

Ako pri pregledu pošiljke primatelj utvrdi oštećenja treba odbiti preuzimanje pošiljke uz navođenje da pošiljku odbija preuzeti radi oštećenja. O tome treba u što kraćem roku obavijestiti Prodavatelja.

Kupac je obavezan na adresi za dostavu osigurati osobu koja će moći primiti pošiljku u vrijeme koje je uobičajeno za dolazak djelatnika HP-a.
Ako na adresi za dostavu djelatnik HP-a ne zatekne nikoga kome bi mogao predati pošiljku ostavit će obavijest s brojem pošiljke i uputama o njenom preuzimanju.
Ako nitko ne preuzme pošiljku prema uputama s obavijesti dostavljača, pošiljka se nakon isteka roka koji je naznačen na obavijesti, vraća u Imuno protect d.o.o. a Prodavatelj će teretiti Kupca za troškove dostave i vraćanja pošiljke. 

U slučaju da isporuka nije obavljena zbog netočno upisane adrese za isporuku na narudžbi, pošiljku naknadno možemo poslati isključivo uz obračun svih troškova dostave kojima će se teretiti Kupac.

Uvjeti i rokovi dostave za robu koju Prodavatelj nema zalihi trebaju se dogovoriti pojedinačno za svaki proizvod / isporuku.

8. Sklapanje i ispunjavanje Ugovora o kupnji i prodaji robe na daljinu

Ugovor o kupnji i prodaji robe na daljinu sklopljen je kada Kupac putem elektroničke pošte dobije obavijest o zaprimljenoj narudžbi te je plati u roku od 3 dana ako je kao način plaćanja odabrao plaćanje na račun Prodavatelja, odnosno u slučaju plaćanja pouzećem, kada Prodavatelj nedvojbeno utvrdi identitet kupca i dobije suglasnost za provedbu otpremanja robe.
Osim što se Narudžba (Ugovor o kupnji i prodaju robe na daljinu) automatski šalje Kupcu putem elektroničke pošte, ona se pohranjuje u elektroničkom obliku na hrvatskom  jeziku na poslužitelju web stranice www.imuno-protect.eu  a Korisniku / Kupcu je dostupna u korisničkom sučelju "Moj korisnički račun". Kupac također u bilo koje vrijeme može pristupiti stranici Opći uvjeti koja sadržava uvjete Ugovora.

Prodavatelj za isporučeni proizvod izdaje Račun koji se dostavlja Kupcu  najčešće skupa s robom. Također račun može stići elektroničkom poštom automatski nakon zaključenja narudžbe.
Ako za isporučeni proizvod Kupac nije dobio račun putem elektroničke pošte ili skupa s proizvodom, o tome treba odmah obavijestiti Prodavatelja.
Prodavatelj mora ispuniti svoju obvezu iz ugovora o kupnji u roku od 30 dana od sklapanja ugovora, osim ako s Kupcem nije drugačije dogovoreno.
Ako Prodavatelj ne može ispuniti svoje obveze jer roba više nije dostupna ili ne postoje uvjeti za dostavu, o tome će odmah obavijestiti Kupca.
Ako je Prodavatelj po osnovi te narudžbe primio uplatu djelomičnog ili cijelog iznosa, novac će vratiti Kupcu na isti način kao i u slučaju Jednostranog raskida Ugovora.

9. Račun za isporučenu robu

Račun za isporučenu robu dostavlja se Kupcu na trajnom mediju u pismenom obliku s naznačenim troškovima istodobno s dostavom robe.
Ako Kupac zahtjeva R1 obavezan je u podatke o kupcu unijeti podatke fizičke ili pravne osobe uključujući i OIB te osobe.
JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPNJI I PRODAJI ROBE NA DALJINU

1. Pravo na jednostrani raskid Ugovora

Kupac robe i proizvoda koji vrši kupovinu putem sustava web stranice www.imuno-protect.eu ima pravo na jednostrani raskid Ugovora sklopljenog prihvaćanjem ovih Općih uvjeta u roku od 14 (četrnaest dana) od dana preuzimanja robe.

2. Način ostvarivanja prava na jednostrani raskid Ugovora

Kupac je obvezan u roku iz gornjeg stavka obavijestiti Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora bez navođenja razloga svoje odluke, pismeno, elektroničkom poštom na adresu info@imuno-protect.eu  ili ispunjavanjem obrasca Povrat proizvoda http://www.imuno-protect.eu/shop/index.php?route=account/return/add pri čemu je obavezan navesti sve potrebne podatke: Ime i prezime, adresu, broj telefona, transakcijski račun za povrat novca, broj i datum narudžbe, naziv proizvoda (iz narudžbe), šifru proizvoda i količinu. 

Ako se Kupac odluči za slanje pisane obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora istu treba poslati na adresu sjedišta tvrtke Imuno Protect d.o.o. Savska 28, (Prolaz "Cibona"zapad), 10000 Zagreb. 

Robu primljenu na osnovi ugovora kojeg raskida Kupac mora vratiti Prodavatelju istodobno s obaviješću o jednostranom raskidu Ugovora ili najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana nakon poslane obavijesti o odstupanju. Sve navedeno ne vrijedi za prehrambene i brzo pokvarljive artikle te artikle koji su prodani po sniženim cijenama zbog kratkog roka trajanja.

3. Obveze kupca prilikom jednostranog raskida Ugovora i troškovi povezani s istim

Kupac primljenu robu mora vratiti u originalnom pakiranju, neoštećenu i u nepromijenjenoj količini. Roba ne smije biti upotrebljavana. U prilogu mora biti kopija računa i svi ostali prateći dokumenti.

Trošak povrata robe snosi Kupac

Kupac snosi rizik opasnosti od gubitka, oštećenja ili uništenja u transportu proizvoda koji želi vratiti ili zamijeniti, osim ako je do toga došlo bez njegove krivnje.

4. Obveze prodavača prilikom jednostranog raskida Ugovora

Ako u slučaju jednostranog raskida Ugovora po želji Kupca nije dogovorena zamjena robe, Prodavatelj će vratiti cijeli uplaćeni iznos najkasnije 10 dana nakon primitka vraćene robe i provjere da je roba vraćena  u istoj količini u kojoj je i prodana, neotvarana, neoštećena i u stanju u kojem se ponovo može staviti u prodaju. Uplaćeni iznos vratit će se na transakcijski račun Kupca koji je dostavio u obrascu za jednostrani raskid Ugovora

5. Kada kupac nema pravo jednostranog raskida Ugovora

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora kod ugovora čiji je predmet roba koja zbog svoje prirode nije primjerena za povrat, koja je brzo pokvarljiva (prehrambena roba) ili kojoj je već istekao rok upotrebe;

 Prodavatelj neće prihvatiti vraćenu pošiljku ako na njoj budu vidljivi bilo kakvi znakovi upotrebe, osobito kao što su:

 • oštećena i/ili pokidana zaštitna folija na poklopcima bočica, oštećene zaštitne naljepnice i/ili oštećena zaštitna folija koja se nalazi ispod poklopca;
 • otvoreni sadržaj kod pokvarljivog materijala (kod prehrambenih artikala otvorena odnosno oštećena ambalaža i oštećenja na ambalaži neprehrambenih proizvoda odnosno njihovo otvaranje);
 • u slučaju mehaničkih oštećenja robe;

REKLAMACIJE / POVRAT ROBE

Kupac ima pravo na reklamaciju  / povrat neispravne robe, robe s greškom ili robe koja prema svojim svojstvima odstupa od robe koja je naručena u zakonski propisanom roku. Reklamaciju Kupac može poslati elektroničkom poštom ili putem obrasca za povrat robe nakon čega će Prodavatelj uputiti Kupca u tijek daljnjeg postupanja vezano za povrat. 

Ako je reklamacija osnovana a proizvod nije oštećen krivicom Kupca niti dostavljača što dokazuje potpis na dostavnici prilikom predaje robe Primatelju, Prodavatelj će zamijeniti robu u što kraćem roku. 

1. Odbijanje reklamacije

        Tvrtka Imuno Protect .d.o.o. zadržava pravo na odbijanje reklamacije u sljedećim slučajevima:

 • ako roba ima vanjska mehanička oštećenja;
 • ako roba nije vraćena u originalnom pakiranju;
 • ako Kupac nije priložio kopiju računa kojom dokazuje da je roba kupljena kod Prodavatelja;
 • ako je roba poslana na adresu Prodavatelja s otkupninom;
 • ako je zbog neodgovarajućeg pakiranja i otpremanja pri povratu robe došlo do mehaničkih oštećenja na proizvodima ili ambalaži;
 • ako s proizvodom nije priložena sva oprema koja je Kupcu poslana prilikom kupnje;

6. Šteta

        Prema ograničenju odgovornosti Prodavatelj ne odgovara:

 • za oštećenja nastala zbog nepravilne upotrebe, nesavjesnog ili namjernog postupanja kupca (ili trećih osoba iz okruženja  Kupca), mehanička oštećenja i oštećenja u slučaju više sile ili elementarnih nepogoda;
 • za oštećenja koja su nastala tijekom transporta od strane dostavljača a koja je Kupac morao prijaviti u trenutku prijema robe skupa s odbijanjem primitka.

 ZAVRŠNE ODREDBE

1. Mišljenja i žalbe korisnika

Korisnik svoja mišljenja, pitanja, komentare, žalbe i prigovore može napisati putem sustava u komentarima proizvoda, putem kontakt obrasca na stranici www.imuno-protect.hr  ili na elektroničku adresu: info@imuno-protect.eu.

Moguće žalbe prodavatelj će rješavati u što kraćem roku i u duhu dobre poslovne suradnje. U tu svrhu Prodavatelj će Kupcu u roku od 8 dana od primitka prigovora potvrditi da je primio njegov prigovor i obavijestiti ga o tijeku postupka te o predviđenom vremenu obrade.

2. Rješavanje sporova

Kupac i Prodavatelj će nastojati sporove riješiti sporazumno putem međusobne komunikacije a ako to nije moguće nadležan je sud u Zagrebu.


Zadnja izmjena: 25.06.2017.